Missie en Visie


Missie

De maatschappij wordt steeds stressvoller/gehaaster, waardoor mensen onvoldoende tijd nemen voor zichzelf. Gevolgen hiervan kunnen onder meer zijn dat mensen in een burn-out terechtkomen, ontslagen worden, in relatiecrises komen, etc. Daarnaast lopen veel vrouwen met onzekerheid over hun borsten, na bijvoorbeeld een ziekte/ingreep, maar ook omdat de borstgezondheid nauwelijks besproken wordt en praten over de borsten in het algemeen vaak een taboe is.
Ik wil graag mijn steentje bijdragen om deze negatieve ontwikkeling te keren waar ik enigszins van invloed kan zijn. Dit doe ik door mensen te laten ontspannen, door middel van het toepassen van allerlei vormen van ontspanningsmassage en/of de borstweefselbehandeling, ter bevordering van de stressgevoeligheid en gezondheid van mensen, die in allerlei hoedanigheden deelnemen aan de maatschappij.

1) Ontspanning
2) VLOW® borstweefselbehandeling 

Visie

1) Door massage te geven vanuit de gedachte dat intuïtie in combinatie met geschoolde kennis een toegevoegde waarde biedt bij het ten uitvoer brengen van mijn missie.

2) Door op een sociale en laagdrempelige manier vorm te geven aan ontspanningsmassages/cursussen die de relatie tussen partners versterken.

3) Door op een sociale en laagdrempelige manier vorm te geven aan ontspanningsmassages/cursussen/workshops aan vriendinnen met als uitgangspunt een recreatief doel.

4) Door deskundig op een vertrouwelijke en laagdrempelige manier de VLOW® borstweefselbehandeling uit te voeren, ten behoeve van zowel de borstgezondheid als het zelfvertrouwen van de klant. Zo wil ik vrouwen op een persoonlijke en vriendelijke wijze steunen en ontzorgen bij borstproblemen.